The Skin Cancer Foundation

Protecția datelor

Fundatia Romana contra Cancerului de Piele (Fundatia) respecta confidentialitatea datelor personale ale vizitatorilor acestui website.

Fundatia nu transfera informatiile personale ale utilizatorilor catre nici o alta organizatie, cu exceptia institutiilor autorizate in cazurile impuse de aplicarea legii.

Adresele de e-mail si datele de contact furnizate de utilizatorii site-ului sunt folosite doar pentru comunicarea cu acestia, pentru informarea lor despre actiunile, evenimentele si campaniile Fundatiei.

Fundatia colecteaza cu caracter anonim date privind numarul vizitatorilor site-ului si paginile accesate pentru analiza statistica.

Informatiile cu caracter personal colectate de Fundatie nu sunt comunicate altor organizatii in scopuri comerciale. Aceste informatii sunt utilizate exclusiv pentru analiza interna, pentru imbunatatirea site-ului, informarea utilizatorilor privind modificarile survenite la nivelul site-ului precum si pentru elaborarea si ameliorarea campaniilor de informare si educatie publica ale Fundatiei.

Fundatia ia masurile necesare, fizice, electronice si procedurale pentru protejarea datelor impotriva pierderii, deteriorarii si accesarii si utilizarii neautorizate.

Pentru intrebarile privind datele dvs. inregistrate de Fundatie ne puteti contacta la adresa de e-mail office@cancerdepiele.ro